Województwo podkarpackie jest bogate zarówno w walory przyrodnicze jak i krajoznawcze. Każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie: dziką przyrodę, leśne ostępy, średniowieczne budowle, ślady wojen. Mamy nadzieję iż zebrane tutaj materiały przynajmniej trochę przybliżą Państwu walory województwa Podkarpackiego. W miarę możliwości będziemy się starać poszerzać i rozbudowywać ten dział i liczymy także na Państwa pomoc.


 

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA w Krośnie szklane dziedzictwo Krosna nareszcie doczekało się godnej oprawy, miejsca, które podąża z duchem czasu. Dzięki zdobyczom współczesnego muzealnictwa i nowoczesnym technikom, Centrum Dziedzictwa Szkła nie tylko opowiada o historii znanego od dziesięcioleci w Polsce i na świecie krośnieńskiego szkła, ale także ją tworzy. Najważniejszymi atrakcjami Centrum są interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, w których turyści mogą brać czynny udział. W Centrum zapoznać się także można z ekspozycjami prezentującymi zarówno szkło artystyczne, wykonane przez najlepszych polskich twórców, oraz użytkowe – wspaniałe przykłady najwyższego kunsztu wzorniczego i designu.

KONTAKT: Krosno, ul. Blich 2
Tel: 13 44 400 31, www.miastoszkla.pl/pl

ROZETA KARPACKA

FORT PANCERNY XV BOREK – Twierdza Przemyślpierwsze dzieło forteczne powstało podczas budowy Grupy Siedliskiej w 1883 roku . Następnie zostało rozebrane a z pozostałości utworzono baterię artyleryjską. W chwili obecnej na terenie baterii widoczne są resztki murowanej bramy, brukowana rynna odprowadzająca wodę oraz stanowiska artyleryjskie. Na uwagę zasługuje dobrze zachowana sucha fosa otaczająca baterię oraz brukowana droga dojazdowa. Na zapolu zachowały się ponadto fundamenty po budynku kuchni oraz studnia. W latach 1897-1900 wybudowano nowy fort około 200 metrów na północny- wschód od pierwotnego dzieła. Nowa lokalizacja na skraju wzgórza 230 m. zapewniała lepszą widoczność i pole ostrzału. Podstawowym zadaniem fortu była obrona doliny przez którą przebiegała droga oraz linia kolejowa łącząca Przemyśl ze Lwowem. Ważnym zadaniem było również wspieranie ogniem artyleryjskim obrony fortu nr XIV Hurko.

KONTAKT: Siedliska
Tel: +48 792 495 010, www.festung.org    

 ROZETA KARPACKA

SCHRON 8813 LINII MOŁOTOWA – Schron 8813 Linii Mołotowa to radziecki schron bojowy z okresu II wojny światowej. Można tam zobaczyć 16 odrestaurowanych pomieszczeń, w których znajdują się ekspozycje z oryginalnymi dokumentami, gazetami, przedmiotami codziennego użytku, archiwalne fotografie z II wojny światowej, oraz umundurowanie okupantów Przemyśla z lat 1941- 1945, również zbiory broni, amunicji, elementy wyposażenia schronu. Dodatkową atrakcją jest odsłonięta studnia, której głębokość robi wrażenie.

KONTAKT: Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl

 Więcej informacji na stronie: www.projekt8813.pl

ROZETA KARPACKA

TUNEL SCHRONOWY POD ŻARNOWSKĄ GÓRĄ w Strzyżowie -Schron kolejowy w Strzyżowie w odróżnieniu od pozostałych schronów kolejowych na terenie Polski ma charakter podziemny- został on przekopany pod Żarnowską Górą. Zespół tunelu schronowego został zaprojektowany i zbudowany przez niemiecką firmę „Organization Todt”. Z zespołu zachowały się: tunel schronowy wraz z tunelem instalacyjnym oraz schrony zaplecza technologicznego. Obecnie tunel, podobnie jak inne obiekty kompleksu Anlage Süd, udostępniony jest do zwiedzania. Organizowane tu są również pikniki militarne z udziałem grup rekonstrukcyjnych.

KONTAKT: ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów

 Więcej informacji na stronie: wwww.strzyzow.pl/pol/pages/tunel

ROZETA KARPACKA

„KARPACKA TROJA” – Skansen archeologiczny w Trzcinicyto nowoczesna placówka muzealna powstała w Trzcinicy k. Jasła. Odkryto tu jedną z najstarszych i najpotężniejszych w Polsce osad obronnych z początków epoki brązu liczącą ponad 4000 lat oraz monumentalne grodzisko wczesnośredniowieczne. Skansen zajmuje powierzchnię 8 ha. Na jej terenie znajduje się ponad 150 m zrekonstruowanych wałów obronnych, w niektórych partiach sięgają 10 m wysokości, 18 zrekonstruowanych chat oraz 2 bramy prowadzące do grodu. Karpacka Troja oprócz wyjątkowej wędrówki w przeszłość oferuje także nowoczesność – w pawilonie wystawowym o powierzchni ponad 1800 m2 mieści się najwyższej klasy ekspozycja muzealna, sala konferencyjna, multimedialna sala lekcyjna dla uczniów, przytulna „Salka Małego Odkrywcy” przeznaczona dla najmłodszych oraz zaplecze gastronomiczne oferujące m.in. przysmaki pradawnej kuchni.

KONTAKT: Trzcinica  646, 38-207 Przysieki
Tel: +48 13 440 50 40, kom.: +48 785 911 074, www.karpackatroja.pl

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Bliznemgotycki, drewniany kościół usytuowany we wsi Blizne z połowy XV wieku, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kościół w Bliznem jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce, jako jeden z najcenniejszych drewnianych kościołów znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego.Kościół stanowi lokalne sanktuarium ze względu na znajdującą się w bocznym ołtarzu figurę Matki Bożej Pełnej Łaski (Najświętsza Maryja Panna ze sceny zwiastowania) otoczoną kultem przez wiernych. 

KONTAKT: Blizne  436
Tel: +48 13 430 56 00, www.blizne.wiara.org.pl

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ w Haczowie – najcenniejszym zabytkiem Haczowa jest stary drewniany, gotycki kościół zbudowany w schyłkowych latach XIV w. Jest to – jak pisał Piotr Łopatkiewicz – nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie, wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więżbowo- zaskrzynieniowym. Unikatowy charakter tego zabytku potęgowany jest przez polichromię figuralną z 1494 roku. Jest ona najstarszą spośród znanych, monumentalną dekoracją malarską kościoła drewnianego. Kościół ten został wpisany na Światową Listę UNESCO. Jest także jednym z najważniejszych obiektów szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego.

KONTAKT: Haczów
Tel: +48 13 439 10 12,

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w Fredropolu – pierwotnie cerkiew znajdowała się w miejscowości Kormanice, ale obecnie włączono je w granice Fredropola. Jest to dawna cerkiew grekokatolicka pw. Soboru Najświętszej Marii Panny obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Cerkiew architektonicznie nawiązuje do cerkwi huculskich, znajduje się przy niej drewniana dzwonnica. Cerkiew była miejscem kultu dla ludności ukraińskiej do czasu ich wysiedlenia.

KONTAKT: 37-734 Fredropol

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ w Jaśliskach – Kościół św. Katarzyny został wybudowany w XVIII wieku z inicjatywy Aleksandra Fredry (biskupa przemyskiego, nie komediopisarza). Świątyna została zbudowana z kamienia rzecznego oraz cegieł w stylu późnobarokowym. W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi (Matka Boska Jaśliska), namalowany temperą na gruncie kredowym, na desce lipowej (121 cm x 81 cm), w XV wieku. Obraz ten otaczany jest kultem i jest celem pielgrzymek Słowaków i Łemków. Obraz ukoronowany został 10 czerwca 1997 roku przez Papieża Jana Pawła podczas mszy świętej w Krośnie.

KONTAKT: Jaśliska 1, 38- 485 Jaśliska

Więcej informacji na stronie:  www.jasliska.przemyska.pl

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY w Lutczy- drewniany kościół został wzniesiony w późnogotyckiej tradycji, pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Położony jest na niewielkim wzniesieniu w widłach dwóch potoków w otoczeniu starodrzewia. Budynek postawiono z drewna w konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu. W bryle kościoła dominuje wysoki, strzelisty dach. We wnętrzu zachowała się dekoracja malarska i zabytki snycerskie z XVII- XIX wieku. Obok stoi dzwonnica wymurowana z cegły jak parawanowa, przepruta trzeba arkadami i zwieńczona zadaszeniem czterospadowym osadzonym w cokole. Jego walory architektoniczne i wyjątkowo bogate barokowe wyposażenie oraz malownicze położenie sprawiają iż należy do zabytków architektury sakralnej o wyjątkowej wartości w skali regionu.

KONTAKT: 38-112 Lutcza

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISUPA w Humniskach – kościół w Humniskach jest jedną z najciekwszych zachowanych drewnianych świątyń w Polsce, pochodzi z XV wieku. Reprezentuje wyjątkowo rzadki przykład rozplanowania gotyckich kościołów drewnianych wzniesionych na planie krzyża, jednoprzestrzennych, jednonawowych z transeptem kaplicowym. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku, obejmuje m.in. manierystyczny ołtarz główny z 1 poł. XVII wieku (przeniesiony ze zburzonego kościoła Kapucynów w Bliznem), cztery późnobarokowe ołtarze boczne z XVIII wieku i barokową ambonę. Uwagę zwraca kamienna gotycka chrzcielnica oraz kamienna kropielnica obie z XVI wieku.

KONTAKT: Humniska 664, 36-200 Humniska

ROZETA KARPACKA

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARII MAGDALENY w Dukli – zbudowany został około 1461 roku, posiadał murowane prezbiterium i drewnianą nawę. Mocno strawiony pożarem został odbudowany w latach 1742-1747 z wykorzystaniem wcześniejszego kościoła gotyckiego z XV wieku. Kościół w XIX wieku był wielokrotnie niszczony i remontowany. Kościół ten jest najcenniejszym zabytkiem Dukli i zwany jest „perłą rokoko”, jest unikatem nie tylko w skali Polski ale także Europy. Na uwagę zasługuje tabernakulum, rzeźby ołtarzowe czterech kobiet uosabiających miłość, wiarę, nadzieję i pokutę, ambonę którą zdobią rzeźby czterech Doktorów Kościoła. Na uwagę zasługują piękne zacheuszki i stacje drogi krzyżowej umieszczone w lustrach. W przedsionku znajduje się grobowiec Franciszka Stadnickiego- Kawalera Orderów Orła Białego, św. Stanisława konfederata barskiego, a w podziemiach krypty znajdują się grobowce właścicieli Dukli.

KONTAKT: ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 DUKLA,                                                tel:13 433 00 38, 13 433 07 40

Więcej informacji na stronie:  www.dukla.przemyska.pl

ROZETA KARPACKA

BAZYLIKA MNIEJSZA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO w Brzozowie – jest to najcenniejszy zabytek Brzozowa pochodzący z drugiej połowy XVII wieku. Ostateczny kształt uzyskała w XVIII wieku, kiedy to dobudowano wieże, nawy boczne i kaplice. Nieopodal znajduje się dzwonnica z pierwszej połowy XVIII wieku, oraz połączony z kolegiatą krużgankiem budynek kolegium mansjonarzy. Świątynia jest barokowa, murowana z cegły i kamienia, potynkowana. Wyposażenie wnętrza jest przeważnie barokowe. Spośród grupy ołtarzy wyróżnia się monumentalny ołtarz główny z obrazem Ukrzyżowania Chrystusa, będący kopią dzieła Guido Renkego. Na uwagę zasługuje cudowny obraz Matki Bożej Ognistej – jedyny taki wizerunek Maryi o takim przydomku w Polsce, ołtarz Matki Bożej Różańcowej, którego płasko rzeźbione obramienie ma postać Drzewa Jeskego. W 2018 roku 21 października Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, w imieniu Ojca Świętego Franciszka dokonał uroczystego ogłoszenia podniesienia Kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie do godności Bazyliki Mniejszej.

KONTAKT: Plac Grunwaldzki 2, 36-200 Brzozów

Więcej informacji na stronie:  www. parafiabrzozow.pl

ROZETA KARPACKA

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA Patronki Rolniczego Trudu w Tarnowcu – Obecny Kościół wzniesiono w latach 1935- 1949, murowany z cegły w stylu bazylik rzymskich. Tarnowiec stał się sławny od czasu sprowadzenia w roku 1789 Figurki Matki Bożej Tarnowskiej, zwanej wcześniej Jasielską. W sanktuarium znajdują się relikwie Świętych: Jana Pawła II (fragment jego szaty liturgicznej), Młodzianków, Faustyny Kowalskiej, Błogosławionego Jerzego Popiełuszki oraz Gianny Beretty Molli – włoskiej lekarki, która oddała życie za swoje nienarodzone dziecko. W przykościelnych ogrodach powstały pierwsze w Polsce, a drugi na świecie, symboliczny cmentarz dzieci nienarodzonych. Sanktuarium słynie jako miejsce modlitw w sprawach związanych z poczęciem i narodzinami dziecka.

KONTAKT: Tarnowiec 38, 38- 204 Tarnowiec

Więcej informacji na stronie: www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl 

ROZETA KARPACKA

SANAKTUARIUM MĘKI PAŃSKIEJ I MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ w Kalwarii Pacłwskiej – jest to jedyne i najważniejsze miejsce pielgrzymkowe na Podkarpaciu. Nazwane jest „Jasną Górą Podkarpacia” i „Jerozolimą Wschodu”. Budowa rozpoczęła się w 1665 roku. Założycielem Kalwarii był hrabia Andrzej Maksymilian Fredro (kasztelan lwowski i wojewoda podolski), który po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej postanowił możliwie jak najwierniej przenieść  w okolice Przemyśla miejsca związane z Męką Pańską. Topografia Kalwarii Pacławskiej ma duże podobieństwo do krajobrazu Jerozolimy. W 1932 roku zespół klasztorny został w całości uznany za zabytek. Obiektem kultu jest obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przed ołtarzem modlili się dawniej między innymi hetmani Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarnecki, Książę Jarema Wiśniowiecki, Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski oraz kard. Karol Wojtyła. W 1685 roku zanotowano pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki Bożej – uratowanie miejscowego kościoła od pożaru. Zanotowano w księgach ponad 50 cudów. Od tamtej pory wiele osób przyjeżdża do sanktuarium aby oddać swoje prośby łasce Matki Bożej Kalwaryjskiej.

KONTAKT: 37-743 Kalwaria Pacławska 4, tel: 16 671 95 44, 16 671 95 53

Więcej informacji na stronie: www.kalwaria.franciszkanie.pl

ROZETA KARPACKA

CERKIEW PW. PARASKEWY w Radrużu – jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń obrządku wschodniego. jest to cerkiew typu halickiego- starszego z cechami obronnymi, zbudowana najprawdopodobniej pod koniec XVI wieku. Stanowiła schronienie dla mieszkańców wsi podczas najazdów i nazywana była Chłopską Warownią. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

KONTAKT: 37- 620 Radruż

ROZETA KARPACKA

RUINY CERKWI PW. OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w Płonnej – we wsi Płonna znajdowała się cerkiew grekokatolicka wzniesiona w 1970 roku. Po spaleniu Płonnej przez Wojsko Polskie w 1946 r., a także pod dwóch deportacjach Ukraińców zamieszkujących Płonną, losy cerkwi były burzliwe. Po murowanej cerkwi pozostały tylko ruiny i dobrze zachowana dzwonnica, ogromna, kamienna parawanowa, z dużym łukiem na dole i trzema mniejszymi łukami na wysokości pierwszej kondygnacji. Obecnie na zewnętrznej frontowej ścianie świątyni widnieją kopie ikon dawnego ikonostasu. W 2017 roku ruiny cerkwi z końca XVIII wieku zostały wpisane do rejestru zabytków.

KONTAKT: 38-542 Wysoczany

ROZETA KARPACKA

CERKIEW PW. NARODZENIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY  w Chotyńcu jest to drewniana cerkiew grekokatolicka, która pochodzi z 1615 roku. Cerkiew usytuowana jest na niewielkim wzgórzu wśród starego drzewostanu co dodaje uroku świątyni. Wewnątrz można zobaczyć interesujące polichromie przedstawiające sceny Sądu Ostatecznego, odnowiony ikonostas z 1671 roku zawierający cudowne ikony. W 2013 roku cerkiew została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, podobnie jak inne drewniane cerkwie na pograniczu polsko- ukraińskim. Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce.

KONTAKT: 37-552 Młyny

ROZETA KARPACKA

CERKIEW PW. ŚW. PARASKEWY W Daliowej dzisiejszą cerkiew grekokatolicką zbudowano w 1933 roku na miejscu poprzedniej, która spłonęła dwa lata wcześniej. Po wysiedleniu Łemków z Daliowej, wykorzystano ją jako magazyn PGR. Po zwrocie jej prawowitym właścicielom została odremontowana dzięki finansowej pomocy Łemków ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu w 1995 roku cerkiew konserwowano na nowo. Jest to świątynia drewniana z dużą kopułą centralną, która nakrywa nawę, w tak zwanym „ukraińskim stylu narodowym”. Wyposażenie cerkwi zachowało się jedynie fragmentarycznie. Zachowane cenne ikony pochodzące z XV – XVII wieku znajdują się w Muzeum Narodowym we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego.

KONTAKT: Daliowa 11, 38- 485 Daliowa

ROZETA KARPACKA

CERKIEW PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO w Czerteżu jest to drewniana grekokatolicka cerkiew Bojkowska jedna z kilku cerkwi tego typu w Polsce. Zespół cerkiewny złożony jest z cerkwi pochodzącej z 1742 roku i dzwonnicy z 1887 roku – wpisanych do rejestru zabytków oraz pozostałości cmentarza. Cerkiew usytuowana jest na wzniesieniu w centralnym jego punkcie. Obok cerkwi zachowało się kilka starych nagrobków. We wnętrzu można zobaczyć zachowane resztki polichromii. Ikonostas z cerkwi przechowywany jest w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

KONTAKT: Czerteż, 38-500 Sanok

ROZETA KARPACKA

CERKIEW OBRONNA ŚW, ONUFREGO w Posadzie Rybotyckiej – cerkiew położona jest na naturalnym wzniesieniu terenu, otoczona jest pozostałościami kamiennego muru obronnego. Została wzniesiona w stylu gotycko renesansowym, na przełomie XIV-XV wieku z dzikiego kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Cerkiew pełniła funkcję obronną. Wielokrotnie była niszczona przez najazdy. Jest to jedyna zachowana cerkiew o charakterze obronnym na terenie województwa podkarpackiego. Jest najstarszą budowlą tego typu w Polsce. We wnętrzu można zobaczyć zachowane fragmenty XVI i XVII – wiecznej polichromii, ryte w tynku napisy w języku łacińskim i ruskim. Zachował się murowany ikonostas z Wrotami Carskimi oraz pojedynczymi Wrotami Diakońskimi. Według legendy miano tu pochować ostatniego władykę prawosławnego Przemyśla – Michała Kopystynskiego, który był zaciekłym przeciwnikiem Unii Brzeskiej.

KONTAKT: 37-734 Posada Rybotycka

ROZETA KARPACKA

CERKIEW PW. OPIEKI MATKI BOSKIEJ (POKROW) w Chyrowejobecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jest jedną z najciekawszych na tym terenie. Nie jest znana data wybudowania cerkwi przyjmuje się wyryty cyrylicą na nadprożu napis – „21 czerwca 1780”. Istnieją przypuszczenia, że murowane prezbiterium i zakrystia zbudowano znacznie wcześniej, bo na początku XVIII wieku. Drewnianą nawę i babiniec dobudowano do murowanej części w 1770 roku. Cerkiew w Chyrowej to jedyna cerkiew na tym ternie, w której architektura drewniana i murowana łączą się ze sobą. Jest to cerkiew reprezentująca typ budowli sakralnej charakterystycznej dla obszaru środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny. Wewnątrz zachował się ikonostas, fragmenty polichromii, ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, ambona. Świątynia otoczona jest kamiennym murkiem. W sąsiedztwie położony jest zabytkowy cmentarz, gdzie zachowały się cztery krzyże z końca XIX wieku.

KONTAKT: 38-450 Chyrowa,

Więcej informacji na stronie: www.beskidniski.com.pl/cerkwie-i-koscioly/cerkiew-w-chyrowej.html

ROZETA KARPACKA

CERKIEW PW. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO w Uluczu – położona malowniczo na wzgórzu Dębnik (344m.n.p.m.) należny do grupy najstarszych zachowanych przykładów drewnianej architektury cerkiewnej na terenie Polski. Została postawiona albo przebudowana w 1659 roku. Zbudowana jest  z drewna jodłowego na podmurowaniu z kamienia łamanego, jest orientowana, ma konstrukcję zrębową. Składa się z trzech części: przedsionka, nawy z wejściem bocznym po południowej stronie oraz zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Zabytek odrestaurowano i stał się terenowym oddziałem skansenu w Sanoku i jedną z najważniejszych atrakcji, jaką może zadziwić Podkarpacie. We wnętrzu na uwagę zasługuje pastoforia – prothesis i diakonikon, występujące tylko w najstarszych cerkwiach, a także polichromia figuralna z lat 1682- 1683 i ikonostas z 1682 roku, które można zobaczyć w Sanoku w Muzeum Budownictwa Ludowego.

KONTAKT: 36-204 Ulucz

ROZETA KARPACKA

MUZEUM DOBRANOCEK w Rzeszowieznajduje się tutaj zbiór przedmiotów związanych z „dobranockowymi” filmami dla dzieci. Znaleźć tu można: oryginalne lalki z filmów kukiełkowych, opakowania po artykułach spożywczych, zabawki, gry planszowe, losowe i zręcznościowe, karty, gry komputerowe, puzzle, książki, komiksy, roczniki czasopism, programy teatralne, plakaty kinowe i afisze teatralne. Cała kolekcja pochodzi z prywatnej kolekcji pana Wojciecha Jamy. Jest to miejsce, w którym można się przenieść do krainy wspomnień.

KONTAKT: Mickiewicza  13, 35-064 Rzeszów
Tel: +48 17 852 57 15,

Więcej informacji na stronie: www.muzeumdobranocek.com.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM DZWONÓW I FAJEK w Przemyślujest jedynym tego rodzaju muzeum w Polsce. Powstało we wrześniu 2001 roku, mieści się w zabytkowej Wieży Zegarowej w centrum starego Przemyśla. Powstało ze względu na to, że właśnie w Przemyślu działają 2 ludwisarnie oraz 11 firm fajkarskich.

Ekspozycję stanowią historyczne i współczesne fajki, dzwony i inne przedmioty ludwisarskie. Dopełnieniem wystawy są tablice poglądowe obecnie działających ludwisarni oraz warsztatów fajkarskich.

KONTAKT: Władycze  3, 37-700 Przemyśl
Tel: 016 678 96 66,

Więcej informacji na stronie: www.muzeum.przemysl.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM GORZELNICTWA w Łańcuciejest to jedyne w Polsce muzeum o tej tematyce. Siedzibą Muzeum jest zaprojektowany przez Ludwika Boguchwalskiego klasycystyczny dworek, którym od 1970 roku opiekuje się Fabryka Wódek w Łańcucie.W aranżowanych w stylu i duchu końca XIX wieku wnętrzach muzeum możemy prześledzić rozwój i poznać życie codzienne Fabryki. Fotografie, dawne dokumenty, dyplomy, stare etykiety, zachowane butelki o bardzo nieraz wyszukanych kształtach. Cenniki, tzw. naczynia dokładniejsze, kielichy degustacyjne, stare maszyny z Łańcuta i innych części kraju. Na makietach można prześledzić cały proces pracy przy ciągu rozlewniczym.


KONTAKT: Kolejowa  1, 37-100 Łańcut
Tel: 17 225 42 61, kom.: 502 002 947,

Więcej informacji na stronie: www.muzeumgorzelnictwa.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH w Jarosławiu –  muzeum mieści się w jednej z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce, która została wybudowana przed 1593 rokiem. W ramach swojej działalności Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią miasta i regionu w postaci archiwaliów, ikonografii, wyrobów rzemiosła, zabytków archeologicznych, numizmatyki, sztuki współczesnej i wydawnictw. Pierwsze obiekty związane z historią Jarosławia zaczęto gromadzić już na początku XX wieku. Siedziba Muzeum w Jarosławiu znajduje się w centralnym punkcie miasta (Rynek 4), w renesansowej kamienicy Orsettich, która należy do najcenniejszych zabytków w Polsce. Oficjalnie działa od 1925 roku. Muzeum oferuje także organizacje „lekcji muzealnych” – oferta ta skierowana jest przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i nauczycieli.

KONTAKT: Rynek 4, 37-750 Jarosław
Tel: 16 621 54 37,

ROZETA KARPACKA

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ w Żarnowcumuzeum mieści się w skromnym szlacheckim dworku, który w 1903 roku Komitet Obchodów Jubileuszu 60-lecia Marii Konopnickiej ofiarował poetce jako dar od narodu. Konopnicka mieszkała tu z przerwami prawie przez siedem lat, do 1910 roku, kiedy wyjechała na leczenie do Lwowa i tam zmarła. Do 1956 roku dworek pozostawał w rękach rodziny poetki. Jej córka, Zofia Mickiewiczowa, przekazała go na rzecz państwa. W 1960 roku otwarto w nim muzeum poświęcone pamięci pisarki. Misją muzeum jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki i historii.

KONTAKT: Żarnowiec  133, 38-460 Jedlicze
Tel: +48 13 435 20 13,

Więcej informacji na stronie: www.muzeumzarnowiec.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrcemuzeum jest obiektem unikalnym w skali światowej, ostatecznie zostało otwarte dla zwiedzających w 1972 roku- w 150 rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. W tym miejscu, w 1854 r. powstała najstarsza w świecie kopalnia ropy naftowej. Znajdują się tu dwa czynne szybiki naftowe (kopanki) „Franek” i „Janina” oraz kilka zapadlisk szybików z lat rozwoju kopalni (1854-1880), osiem zabytkowych drewnianych budynków z XIX w., w których mieściły się warsztaty mechaniczne, kuźnia, kotłownie, kieraty pompowe, magazyny, pomieszczenia administracyjne i mieszkalne, czynne otwory wiertnicze z końca XIX w.

W odrestaurowanym budynku administracyjnym, zbudowanym jeszcze przez Ignacego Łukasiewicza prezentowane są pamiątki związane z wielkim odkrywcą, galeria portretów, zbiory geologiczne, plan kopalni z 1879 r., modele, fotografie i rysunki obrazujące rozwój techniki wiertniczej i eksploatacyjnej, oraz jedna z największych w kraju kolekcji lamp naftowych.

KONTAKT: Bóbrka, 38-458 Chorkówka
Tel: +48 13 433 34 89,

Więcej informacji na stronie: www.bobrka.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ IM. RODZINY ULMÓW w Markowej – Jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej. Zobaczyć tam można udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Jedną z takich rodzin byli Józef i Wiktoria Ulmowie, którzy mimo biedy i zagrożenia życia dali schronienie ośmiorgu Żydom. W 1995 r. zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. odznaczono ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W toczeniu Muzeum w Markowej stworzono Sąd Pamięci dedykowany Polakom, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów. 

KONTAKT: 37-120 Markowa 1487

Więcej informacji na stronie: wwww.muzeumulmow.pl

ROZETA KARPACKA

ZAGRODA – MUZEUM w Markowej – Muzeum prowadzone jest przez Towarzystwo Przyjaciół Markowej, powstałe z inicjatywy miejscowych działaczy społeczno- kulturalnych. Zagroda- muzeum to kompleks drewnianych chałup i budynków gospodarczych, które wiernie odtwarzają układ zagrody. Budynki urządzone są w sposób nawiązujący do tradycji i ma się wrażenie jakby mieszkańcy przed chwilą wyszli. 

KONTAKT: 37-120 Markowa 1500

Więcej informacji na stronie: wwww.skansen-markowa.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM SKAMIENIAŁOŚCI I MINERAŁÓW w Dubiecku – Muzeum powstało w 2007 roku, mieści się w prywatnym domu Roberta Szybiaka. W prezentowanej kolekcji zbieranej od młodzieńczych lat znajdują się skamieniałości fliszu karpackiego (ryby, kraby, rośliny), kości ssaków plejstoceńskich z terenu Podkarpacia (np. mamutów, bizonów, reniferów) oraz minerały (agaty, kryształy górskie). Wyjątkowym okazem jest ptak z epok oligocenu znaleziony na Pogórzu Przemyskim.  

KONTAKT: ul. Krasickiego 3 , 37-750 Dubiecko

Więcej informacji na stronie: wwww.muzeumdubiecko.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM LALEK w Pilźnie Muzeum powstało na bazie Pracowni Artystycznej „Kasia” zajmującej się projektowaniem i szyciem strojów na gotowe korpusy lalek. Produkowane w pracowni stroje ukierunkowane były na odzwierciedlanie wzorów historycznych i etnograficznych. W roku 2003 uzyskała status muzeum, pozostając nadal prywatnym przedsiębiorstwem o charakterze gospodarczym . Można tam obejrzeć wystawy lalek z całego świata, lalki polskie oraz największą kolekcję lalek japońskich. Zainteresowanie wzbudzają kolejne wystawy ludzi z pierwszych stron gazet przedstawionych jako bohaterowie utworów literackich.

KONTAKT: ul. Grodzka 24, 39-220 Pilzno

Więcej informacji na stronie: www.muzeumlalek.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM REGIONALNE w Stalowej Woli – Muzeum mieści się w dawnym zamku Lubomirskich w Rozwadowie, dzielnicy Stalowej Woli. Muzeum powstało w 2002 roku i oferuje wystawy czasowe, plenerowe i stałe. W przypadku tych ostatnich można tu podziwiać „Galerię przez dotyk” czy też wystawę z dziejów regionu nadsańskiego. W kwietniu 2016 r. miało miejsce uroczyste otwarcie stałej ekspozycji „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem”. Ekspozycja podzielona na moduły-przystanki przeprowadzi widza przez historię od założenia miasteczka w 1690 r. do wybuchu II wojny światowej.

KONTAKT: ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

Więcej informacji na stronie: www.muzeum.stalowawola.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM BOMKI CHOINKOWEJ w Nowej Dębie Prywatne muzeum założone w 2012 roku przez Janusza Bilińskiego – właściciela przedsiębiorstwa Firma Biliński produkująca ozdoby choinkowe. Muzeum Bombki Choinkowej stworzone zostało nie tylko z myślą o eksponatach, ale także by ukazać różnice, a właściwie ich brak, w procesie produkcyjnym bombki na przełomie kilkudziesięciu lat.  

KONTAKT: Ul. Wojska Polskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

ROZETA KARPACKA

MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ w Zyndranowej – skansen powstał w 1968 roku dzięki staraniom rdzennego mieszkańca Zyndranowej Teodora Gocza. Powstał w datowanej na koniec XIX wieku zagrodzie łemkowskiej. W ekspozycjach w muzeum możemy zobaczyć np. chata- chyża, kuźnia, wiatrak, kaplica, chlewik, świetlica wiejska, mała karczma, pawilon wystawowy. Muzeum zgromadziło też pamiątki wojenne po operacji na Przełęczy Dukielskiej: mundury, hełmy, broń, odłamki. Od 1992 roku skansen jest organizatorem dorocznego Święta Tradycji Łemkowskiej na Pograniczu Kultur Od Rusal do Jana 

KONTAKT: Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa

Więcej informacji na stronie:  www. zyndranowa.org 

ROZETA KARPACKA

MUZEUM NARCIARSTWA im. STANISŁAWA BARABASZA w Cieklinie muzeum utworzone zostało w 2008 roku, posiada jedną z największych w kraju kolekcji sprzętu narciarskiego. W zbiorach znajdują się: narty, kijki, buty, wiązania, medale, odznaki, książki oraz inne materiały o tematyce narciarskiej, pozwalające zobaczyć jak przez 120 lat zmieniało się narciarstwo w Polsce. W muzeum jest naturalnych rozmiarów fotografia pierwszej narty wykonanej w Polsce, właśnie w Cieklinie, przez stelmacha Teodora Poliwkę, pod kierunkiem ojca polskiego narciarstwa Stanisława Barabasza.

KONTAKT: 38-222 Cieklin

Więcej informacji na stronie:  www. muzeum-narciarstwa.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM MISYJNE w Starej Wsi – Muzeum Misyjne w Starej Wsi koło Brzozowa usytuowane jest w późnobarokowym Sanktuarium Maryjnym – jednym z najpiękniejszych tego typu w Polsce. Jego wnętrze wypełnione jest zbiorami sakralnymi i rzemiosła artystycznego okresu od XVI do XX wieku. Spośród ponad 4 tyś. eksponatów, można zobaczyć najstarszą kopię cudownego obrazu Matki Boskiej, kolekcję olejnego malarstwa religijnego, rodzajowego i portretowego, bogaty zbiór szat liturgicznych jak również unikatowe pamiątki związane ze świętami i wielkimi postaciami Kościoła, wśród których są pamiątki związane z osobą papieża Jana Pawła II. W muzeum znajdują się egzotyczne zbiory misyjne oraz unikatowa w skali kraju ekspozycja 100 szopek bożonarodzeniowych pochodzących niemal z całego świata. Najcenniejsze eksponaty zgromadzono w Skarbcu klasztornym, którego centralny punkt stanowią szczątki spalonego w 1968 roku cudownego obrazu.

KONTAKT: 36-200 Stara Wieś

Więcej informacji na stronie:  www.muzeum.jezuici.pl

ROZETA KARPACKA

MUZEUM HISTORYCNE – PAŁAC w Dukli – muzeum mieści się w zabytkowym pałacu z XVIII wieku, przy którym roztacza się przepiękny park z tego samego okresu. Przed wejściem znajduje się skansen broni ciężkiej m.in. działa, armaty, wyrzutnie rakiet, czołg T-34-85, haubice. W muzeum można podziwiać liczne eksponaty i pamiątki związane z historią Polski jak i regionu. Wystawy gromadzą przede wszystkim eksponaty broni i sprzętu wojskowego, używanego podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej. Na pierwszym piętrze muzeum można obejrzeć np. wystawę zatytułowaną „Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo – parkowego”- znajdują się w niej wizerunki właścicieli dóbr dukielskich. Na drugim piętrze muzeum jest wystawa poświęcona broni militarnej z czasów I wojny światowej. W muzeum odbywają się wystawy czasowe o różnorodnej tematyce przeważnie mające ścisły związek z historią.

KONTAKT: Trakt Węgierski 5, 38-450 Dukla, tel: 13 433 00 85

Więcej informacji na stronie:  www.muzeumdukla.pl

ROZETA KARPACKA

PRZEWORSKA KOLEJ DOJAZDOWA wąskotorowa linia kolejowa łącząca Przeworsk i Dynów, biegnąca doliną rzeki Mleczki. Kolej słynie z tunelu w Szklarach o długości 602 m – jedynego na kolejach wąskotorowych w Polsce. Są też 2 długie mosty stalowe nad rzeką Mleczka, jest też dużo mostów 10 – 15 m które są na jednym przęśle, jest również przepiękny most kamienny. Kolejną atrakcją są przepiękne widoki z wagonów ‚letniaków’, które mają dach, lecz nie mają szyb, przez co podróż w ciepłe dni spędza się bardzo miło, podczas przejazdu, jest czynny bar, przechodzenie z wagonu do wagonu też jest taką mała atrakcją, gdy przejścia między wagonami się ruszają.

Więcej informacji na stronie: www.pogorzanin.pl

ROZETA KARPACKA

PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE w województwie podkarpackim województwo podkarpackie oferuje odwiedzenie unikatowego kompleksu podziemnych piwnic i korytarzy, tworzącego jedną z największych atrakcji tego terenu . Sieć podziemnych korytarzy, budowana latami przez mieszkańców, służyła im jako sklepy, magazyny, zakłady produkcyjne, wreszcie – w czasie wojen i kataklizmów – jako schronienie. Dziś te tajemnicze, a zarazem pięknie odrestaurowane i wzbogacone o ekspozycję historyczną, piwnice świadczą o zaradności, pomysłowości i przedsiębiorczości dawnych obywateli. Legenda podkarpackich podziemnych labiryntów czeka na odkrycie…

 • Rzeszowskie Piwnice – podziemna trasa turystyczna Rzeszowa. Jest to trasa o długości 213 m, usytuowana pod kamienicami i płytą rynku, obejmuje 34 piwnice. Czas powstania piwnic datuje się na XV-XX w. Piwnice położone są na różnych poziomach – od 0,60 m do 9,58 m. Wejście do podziemi znajduje się w przy rzeszowskim Ratuszu, natomiast wyjście – przy Rynku 12, wejście od ul. Baldachówka (obecne wyjście), a kończyła – przy Rynku 19, w sąsiedztwie Domu Polonii.

Więcej informacji na stronie: www.trasa-podziemna.erzeszow.pl

 • Jarosław – podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego. Jest to zespół piwnic i składów kupieckich pochodzących z XV- XVII w. zlokalizowany w jednej kamienicy. Obiekt w obrębie zabytkowego zespołu staromiejskiego Jarosławia – długość trasy wynosi 180 m, zaś różnica poziomów 8,5 m.

Więcej informacji na stronie:  www.ckip.jaroslaw.pl/atrakcje-turystyczne

 • Schrony Kolejowe Stępina – Strzyżów – zespół schronów kolejowych zbudowanych przez III Rzeszę w latach 1940-1941. Do dziś zachowało się kilka obiektów, głównie o konstrukcji żelbetowej, w tym dwa schrony kolejowe; schron tunelowy w Stępinie i tunel schronowy w Strzyżowie o długości około 400 m każdy.

Więcej informacji na stronie: www.frysztak.pl

ROZETA KARPACKA

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA w Krośnie – to pierwsze i jedyne w Polsce interaktywneg centrum turystyczno-kulturalne prezentujące temat hutnictwa szkła i szklanej twórczości. Dzięki nam odkryjesz jak fascynujący jest świat szkła…  Z bliska zobaczysz procesy jego tworzenia, zdobienia i obróki, w których sam będziesz mógł wziąć czynny udział. U nas także zwiedzisz ekspozycję najwspanialszych dzieł mistrzów szklanej sztuki, a także zrobisz „szklane” zakupy w naszym sklepie! Zapraszamy do Centrum, zapraszamy do Krosna – Miasta Szkła!

BP Bieszczader – Zwiedzanie trwa około 2 godzin. Jest projekcja filmu, można oglądać hutników na żywo produkujących szkło i samemu „dmuchnąć” jakiś okaz. Obserwować jak się tworzy witraże, przy innym stole pani maluje na szkle, pan robi zwierzątka ze szkła itp. Gablotki wystawowe powoli się zapełniają. W piwnicach można przeprowadzić lekcję fizyki dla młodzieży i pokazać im wykorzystanie teleskopu, światłowodów itp.. Wszystko jest w rozbudowie, ale atrakcja niewątpliwa dla pokolenia, które kupuje wszystko gotowe w sklepie i nie myśli jak to się tworzyło.

KONTAKT: www.miastoszkla.pl

ROZETA KARPACKA

WIKLINIARSTWO w Rudniku nad SanemRudnik nad Sanem w Podkarpackiem słynie jako polska stolica wikliny, warto tu przyjechać nie tylko po piękne kosze czy wiklinowe meble, lecz także po to, by na własne oczy przekonać się, jakie znaczenie dla lokalnej gospodarki ma ten cenny surowiec. Rzemiosło Wikliniarskie ma tutaj wieloletnią tradycję.

Więcej informacji na stronie: www.mokrudnik.pl

ROZETA KARPACKA

ZAMKI na terenie województwa podkarpackiegoteren dzisiejszego województwa podkarpackiego od początków państwa polskiego był terenem przygranicznym. Bliskość granicy z Rusią stanowiła bezpośrednie zagrożenie ze strony często najeżdżających na kresy wschodnie Tatarów i Turków. Z tego też powodu już za panowania Kazimierza Wielkiego rozpoczęto budowę wielu obiektów murowanej architektury obronnej. Obronne powstawały tutaj nie tylko zamki i pałace ale także całe miasta, wsie, dwory, kościoły i klasztory. Wszystkie one miały zapewnić przygranicznym terenom spokój a także w niektórych przypadkach pełniły rolę strażnic na gęsto tutaj przebiegających szlakach handlowych: z Krakowa na Ruś i dalej nad Morze Czarne oraz z Północy Polski na Węgry.

Poniżej prezentujemy opisy najbardziej znanych zamków w naszym województwie. Mamy nadzieję iż pomogą one Państwu wybrać coś dla siebie do zwiedzenia.

 • Zamek Kamieniec w ODRZYKONIU – Zamek Kamieniec Odrzykoński jest wyjątkowy, ponieważ jest to doskonałe miejsce na wycieczkę połączoną z lekcją plenerową. Należy pamiętać, iż na zamku toczyła się akcja „Zemsty” Aleksandra Fredry, który był jego właścicielem. Wyjątkowa atmosfera panująca na zamku ma w sobie wartość historyczną oraz dydaktyczną. Zamek „Kamieniec” oferuje ciekawą formułę zwiedzania. Prelekcja przewodnika, połączone ze zwiedzaniem Muzeum, może być zakończona ogniskiem lub posiłkiem w Kawiarni Zamkowej, która zapewnia schronienie i umożliwia uczestnikom komfortowe wysłuchanie historii zamku.

KONTAKT: 38-420 Korczyna, Podzamcze/Zamek Kamieniec
Tel. 888-959-661, www.zamekkamieniec.za.pl

 • Zamek Kazimierzowski w PRZEMYŚLU – renesansowy zamek w Przemyślu nad Sanem na Wzgórzu Zamkowym, które wznosi się na wysokość 270 m n.p.m. Obecnie siedzibę swą ma tutaj Towarzystwo Dramatyczne ” im. Aleksandra Fredry Fredreum” z teatrem pod tą samą nazwą. Znajduje się tutaj także restauracja, a widoki ze wzgórza są doskonałą przystawką do menu. Na zamku odbywają się liczne imprezy kulturalne.

Więcej informacji na stronie: www.kultura.przemysl.pl

 • Zamek w BARANOWIE SANDOMIERSKIM – jest jedną z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji w Polsce i jednym z ważniejszych zabytków naszego kraju. późnorenesansowy zamek w Baranowie Sandomierskim, ze względu na podobieństwa zwany Małym Wawelem. Siedziba rodu Leszczyńskich została zbudowana według projektu Santi Gucciego w latach 1591-1606. Część pomieszczeń jest udostępniona zwiedzającym. W jego pomieszczeniach znajduje się wiele ekspozycji muzealnych i wystaw, m.in. ekspozycję archeologiczną z pozostałościami murów wcześniejszej budowli (w piwnicach), a także Muzeum Wnętrz z XVI i XVII w. Możliwość wynajęcia restauracji zamkowej na imprezy okolicznościowe (sympozja, wesela). W pobliżu zamku znajduje się hotel i basen.

Więcej informacji na stronie: www.baranow.com.pl

 • Zamek w KRASICZYNIE – jest renesansowym zamkiem bastejowym, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym i cennym drzewostanem.  Zamek ten, po Wawelu i Baranowie Sandomierskim jest najcenniejszym zabytkiem architektury obronno – prezydenckiej doby renesansu w Polsce. Zamek, pomimo licznych pożarów i wojen, zachował prawie niezmienioną sylwetkę. Położony jest na trakcie Przemyśl – Sanok, w pobliżu przeprawy przez San, 10 km na zachód od Przemyśla. Prace remontowo- budowlane i konserwatorskie doprowadziły do utworzenia nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej  i gastronomicznej w Zespole Zamkowo- Parkowym.

Więcej informacji na stronie: www.krasiczyn.com.pl

 • Zamek w LESKU – zamieniony na hotel, zamek w Lesku położony jest na wysokiej skarpie nad Sanem. Poniżej przebiegał stary szlak handlowy na Węgry. Przebudowany i otynkowany zamek zatracił swój dawny wygląd oraz charakter i obecnie nie prezentuje się zbyt okazale. Kiedyś był bowiem znacznie większy. W fosie od strony północnej utworzono kort i niewielki basen, a na dziedzińcu zamku znajduje się ogródek z zadbanymi krzewami. Dookoła zamku rozpościera się park, który dawniej również był znacznie rozleglejszy, obecnie znajduje się w nim miejski amfiteatr.

Więcej informacji na stronie: zamek.bieszczady.pl

 • Zamek w PRZECŁAWIU – to jedno z najcenniejszych miejsc zabytkowych regionu mieleckiego i Podkarpacia, gdzie na każdym kroku czuć ducha minionych czasów. Renesansowy zamek, otoczony pięknie utrzymanym 10 – hektarowym, malowniczym parkiem w stylu angielskim, założonym w XVII w. jest wymarzonym miejscem do celebrowania szczególnych w Państwa życiu wydarzeń. Stylowe wnętrza, wykwintna kuchnia, profesjonalna obsługa zapewniają niepowtarzalną atmosferę organizowanych wesel, przyjęć okolicznościowych, bankietów, konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych oraz imprez plenerowych, łącząc tradycję z komfortem i nowoczesnością.

Więcej informacji na stronie: www.zamekprzeclaw.pl

 • Zamek Książęcy w RZEMIENIU – najstarszym przykładem budownictwa dworskiego, sięgającym średniowiecza, jest na tym terenie gotycka wieża obronno-mieszkalna w Rzemieniu, nazywana często zamkiem. Obok dworu Baranowskich w Baranowie Sandomierskim i zameczku myśliwskiego Kazimierza Wielkiego w Przyszowie (obydwu nie zachowanych), jest jedną z pierwszych budowli murowanych, wzniesionych na terenie Puszczy Sandomierskiej. Usytuowana przy skrzyżowaniu traktu sandomierskiego i lwowskiego, w nizinnym podmokłym terenie, jest jedynym zachowanym obiektem dawnego zespołu budynków castrum Rzemyen.

Więcej informacji na stronie: www.basztarzemien.pl

 • Zamek w ŁAŃCUCIE – jeden z najbardziej znanych zamków w kraju, odwiedzany tłumnie przez tysiące turystów. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykłej kolekcji pojazdów konnych. Całe założenie obejmuje także m.in. wspaniałe ogrody, park, oranżerię, powozownię, ujeżdżalnię i pałacyk zwany Zameczkiem Romantycznym. Obok, w najmniej zabytkowej części obiektu urządzono hotel. W ogromnym parku rosną stare drzewa, egzotyczne krzewy, są też piękne ogrody z fontannami, m.in. w stylu włoskim.

Więcej informacji na stronie: www.zamek-lancut.pl

 • Zamek Szlachecki w ZAWADZIE -we wsi Zawada nad rzeką Zawadką stoją resztki neogotyckiego obecnie zamku-pałacu, którego początki sięgają II połowy XVI wieku. Otoczone są rozległym parkiem z murem. Zachowała się tylko jedna z czterech cylindrycznych bram oraz kapliczka, ceglana brama i budynek gospodarczy. Obok znajduję się  zrujnowany Pałacyk Raczyńskich.

Więcej informacji na stronie:   www.zamki.res.pl/zawada.php

 • Zamek Fredrów we FREDROPOLU – zamek został wzniesiony w II połowie XVI wieku, jego budowę przypisuje się któremuś z braci Fredro Janowi lub Andrzejowi. W obecnym czasie zachowała się tylko część dawnego skrzydła zachodniego zamku i resztki baszty południowej, sięgającej do wysokości drugiego piętra. Zamek położony jest kilka kilometrów od granicy z Ukrainą.

Więcej informacji na stronie: www.zamki.res.pl/fredropol.php

 • Zamek w DUBIECKU – powstał pod koniec pierwszej połowy XVI wieku. Przechodził różne koleje losu, zmieniał właścicieli, wielokrotnie był odbudowywany i przebudowywany na różne style. Zamek rozbudowywali kolejni właściciele Stadniccy, Krasiccy i Konarscy. Historia tego miejsca wiąże się z narodzinami dwóch sławnych postaci. To tutaj w 1551 roku urodził się najsłynniejszy polski zabijaka i awanturnik Stanisław Stadnicki zwany „Diabłem Łańcuckim”, który zasłynął z zamiłowania do najazadów na okoliczne miasta. W 1735 roku przyszedł na świat wybitny poeta i biskup okresu Oświecenia- Ignacy Krasicki. Na uwagę zasługuje tutejszy park zamkowy gdzie w przewadze występują dęby. Znaleźć tu można ulubioną lipę Ignacego Krasickiego.

Więcej informacji na stronie: www.zamki.res.pl/dubiecko.php

ROZETA KARPACKA

ZESPÓŁ KLASZTORNY OO BERNARDYNÓW w Leżajskuwpisany na listę pomników historii zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów w Leżajsku składa się z:

– kościoła pw. Zwiastowania NMP, wzniesionego w latach 1618-1628,
– klasztoru zbudowanego przed 1637 rokiem, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni, od strony wschodniej,
– obwarowań otaczających zespół, powstałych w dwóch etapach, począwszy od 2. ćw. XVII w. (I etap) i po 1681 roku (II etap), następnie przekształconych w 1 połowie XVIII w.,
– dziedzińców i ogrodów, pochodzących z różnych okresów, przebudowywanych i przekształcanych.

To jedna z 5-ciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych (OFM) założonego przez św. Franciszka z Asyżu- Ojcowie Bernardyni.

KONTAKT: Rynek  35, 37-300 Leżajsk

Więcej informacji na stronie: www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/lezajsk

ROZETA KARPACKA

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ DZIKOWSKIEJ w Tarnobrzegu – obecnie Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to zabytkowy, barokowy kościół z przylegającym do niego zespołem dominikańskich budynków klasztornych. Budynki klasztorne są siedzibą męskiego konwentu Zakonu Kaznodziejskiego. W ołtarzu znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny z XVI wieku, koronowany w 1904 roku, pierwotnie znajdował się w kaplicy zamku Tarnowskich w Dzikowie. Pod kościołem znajduje się krypta, w której pochowani są głównie członkowie rodziny fundatorów kościoła – Tarnowskich. 

KONTAKT: ul. Kościuszki 2, 39-400 Tarnobrzeg

Więcej informacji na stronie: www.tarnobrzeg.dominikanie.pl

ROZETA KARPACKA

PUSTELNIA ŚW. JANA Z DUKLI – pustelnia znajduje się na wzgórzu Zaśpit (dawniej zwane Korodół) około 1,5 kilometra od miejscowości Trzciana. Jest to miejsce odludne, niezwykłe, urokliwe i magiczne. Pustelnia została założona w 1769 roku przez oo. Bernardynów z Dukli. Obecna kaplica wzniesiona w latach 1906-1908 jest już trzecią w historii tego miejsca. Poniżej kaplicy w grocie znajduje się cudowne źródełko z uzdrawiającą wodą oraz drewniany budynek „Małej Pustelni” z 1954 roku. Według przekazów św. Jan z Dukli w młodości prowadził życie pustelnicze w okolicznych lasach (m.in. na wzgórzu Zaśpit). W roku 1435 wstąpił do Zakonu Franciszkanów a w 1463 roku do Bernardynów we Lwowie, gdzie zmarł w 1484 roku. W 1773 roku oficjalnie go beatyfikowano, a w 1997 roku został kanonizowany przez Jana Pawła II podczas wizyty w Dukli.

KONTAKT: 38-450 Trzciana

Więcej informacji na stronie:   www.dziedzictwo.ekai.pl/@@trzciana_pustelnia_sw_jana_z_dukli

ROZETA KARPACKA

LOKOMOTYWA – PAROWÓZ TY2-16 – Parowóz o statusie pomnika zlokalizowany na stacji Stalowa Wola – Rozwadów. Jest to maszyna produkcji niemieckiej wyprodukowany w 1942 roku prze zakład Henschel&Sohn w Kassel. Jego głównym celem było zaopatrywanie wojsk niemieckich w różnego rodzaju potrzebne im rzeczy podczas II Wojny Światowej. Pojawiły się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej w liczbie 1200 sztuk. Prowadziły składy towarowe i osobowe kursując na liniach lokalnych i głównych.

ROZETA KARPACKA

OSADA SŁOWIAŃSKA w Stobiernej – to miejsce, w którym przeniesiemy się w czasie prawie 1000 lat wstecz i poczujemy prawdziwie średniowieczną atmosferę. Zapoznamy się tu z dawnym rzemiosłem, zaobserwujemy jak żyli w tamtych czasach nasi przodkowie, jakich używali sprzętów, jak się ubierali, a także jakiej broni używali podczas najazdów wroga. Poznać tutaj można proste życie jakie wiedli dawniej jej mieszkańcy. Osada została bardzo dobrze odwzorowana z zadbaniem o każdy najdrobniejszy szczegół. Można tutaj postrzelać z łuku, posłuchać dawnych pieśni, zobaczyć walki wojów. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne związane z ludnością, która kiedyś te tereny zamieszkiwała np. Słowiański Piknik Rodzinny, Dni Rzemiosła Średniowiecznego czy Noc Kupały – słowiańskie święto miłości.

KONTAKT: Stobierna, 39-200 Dębica

Więcej informacji na stronie: www. osadasłowianska.pl

ROZETA KARPACKA

CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ w OdrzechowejOśrodek posiada konie huculskie, które są idealnie przystosowane do trudnych warunków górskich. Konie te doskonale nadają się o rozpoczęcia przygody z turystyką konną. Z jego grzbietu można zwiedzić stare cerkwie, przydrożne kapliczki oraz inne zabytki kultury materialnej pozostałe po kulturze Łemków. Ośrodek w ofercie ma naukę jazdy na krytej ujeżdżalni, jednodniowe spacery, rajdy weekendowe i wieloetapowe trwające od kilku do kilkunastu dni z noclegami w schroniskach, gospodarstwach agroturystycznych, bardzo często w terenach położonych z dala od siedzib ludzkich. Zimą organizowane są piesze lub konne spacery po pięknej, dzikiej okolicy oraz kuligi.  

KONTAKT: ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Więcej informacji na stronie: www.odrzechowa.com.pl

 ROZETA KARPACKA

DIABLI KAMIEŃ w Foluszu -jest to grupa skał stanowiąca pomnik przyrody znajdujący się na skraju Magurskiego Parku Narodowego.  Kamień zbudowany jest z gruboziarnistego piaskowca magurskiego i zlepieńców, które występują w warstwach skalnych Beskidu Niskiego. Wychodnię tworzy sześć bloków skalnych o wysokości do 15 m, oddzielonych od siebie szerokimi szczelinami. procesy erozyjne przez wiele lat bogato kształtowały je w różne formy skalne. Z kamieniem wiążą się różne legendy. Powszechnie znana opowiada o tym, że gdy w pobliskim Cieklinie budowano kościół, nie spodobało się to diabłom i postanowiły go zniszczyć. Wybrali najmocniejszego diabła, który miał znaleźć olbrzymi kamień i zrzucić go na kościół, gdy niósł kamień, zapiał kur i w tym momencie diabeł stracił swą piekielną moc, upuścił kamień, który spadł na ziemię i się roztrzaskał na mniejsze.

KONTAKT: 38-222 Folusz

ROZETA KARPACKA

REZERWAT PRZYRODY PRZĄDKI IM.PROF.HENRYKA ŚWIDZIŃSKIEGO – jest to rezerwat przyrody nieożywionej utworzony w 1957 roku, zajmuje 13,62 ha. Położony jest między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna w środkowej części Pogórza Dynowskiego. Rezerwat obejmuje grupę potężnych skał wraz z przyległym lasem i łąkami. Ostańce mają kilka do kilkudziesięciu metrów zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego. Pośród nich, ze względu a wielkość i formę wyróżniają się cztery grupy skał według miejscowej tradycji określanych jako; Prządka- Matka, Prządka- Babka, Herszt i Madej. Z powyższymi skałami wiąże się wiele legend, jedna z nich opowiada, że skały to prządki zaklęte w kamień za karę, że przędły w święto. Ze wzgórza gdzie są skały roztacza się widok na okoliczne wzniesienia i ruiny zamku Kamieniec, Kotlinę Krośnieńską oraz pasmo gór Beskidu Niskiego.

KONTAKT: DW991, 38-420 Korczyna

Więcej informacji na stronie: www.przadki.eu

ROZETA KARPACKA

WODOSPAD NA POTOKU WISŁOCZEK- na potoku Wisłoczek ,który wypływa spod północnych stoków szczytu Jawornik, nieopodal miejscowości o tej samej nazwie, utworzył się próg skalny tworzący wodospad. Próg skalny, z którego woda spada, ma około 3 metry wysokości. U podnóża progu wytworzyła się głębia, w której spokojnie można się wykąpać. W okolicy wodospadu, dzięki uskokowi terenu odsłonił się flisz karpacki, z którego zbudowany jest Beskid Niski – warstwy łupków, iłów i zlepieńców.

KONTAKT: 38-480 Rymanów

Więcej informacji na stronie: www.beskid-niski-pogorze.pl/galeria_regionu/wdsp/wodospady.php

ROZETA KARPACKA

ŚCIANA OLZY w Rudawce Rymanowskiej – położona jest nad górską rzeką Wisłok, jest to wyjątkowa osobliwość przyrodnicza regionu – najbardziej wyjątkowy odcinek przełomu Wisłoka i wychodnia fliszu karpackiego, zwana „Ścianą Olzy”. Jest to największy przekrój przez oligoceńskie łupki menilitowe w polskich Karpatach. Ściana mająca wysokość 40 metrów, tworzy imponujące urwisko nad skalnym korytem rzeki. Na ścianie rosną kępki traw, ale również krzewiaste drzewka, które jakimś niezwykłymi siłami utrzymują się na urwistym skalnym podłożu. Szczyt urwiska porośnięty jest lasem, w którym znajduje się punkt widokowy. Ściana robi niesamowite wrażenie zarówno w lecie jak i zimą.

Jan Paweł II często odwiedzał to miejsce podczas swoich pieszych wędrówek. Co ciekawe to tu otrzymał telegram o śmierci Pawła VI oraz stąd pojechał na konklawe, gdzie później został papieżem. Przy „Ścianie Olzy” obok skalnego wodospadu leśnicy postawili kamienny obelisk z wizerunkiem papieża i informacją, że tu leśnymi szlakami wędrował Karol Wojtyła.

KONTAKT: 38-480 Rudawka Rymanowska

ROZETA KARPACKA

ARBORETUM w Bolestraszycach – znajduje się w dawnym zespole dworskim na wysokim brzegu rzeki San. W otoczeniu dworu rozciąga się park krajobrazowy z XVIII – XIX wieku. Park usytuowany jest na zboczu o urozmaiconej rzeźbie terenu. Są tutaj tarasy dolne i górne, strome skarpy, wąwozy i pozostałości starorzecza Sanu przekształcone w stawy. W parku będącym zarazem ogrodem botanicznym, występuje wiele różnych gatunków, odmian i form drzew, krzewów i roślin zielonych, w tym wiele gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem lub ginących. Obecnie ogrody arboretum ponad trzydziestokrotnie powiększyły obszar historycznego ogrodu dworskiego. Arboretum w Bolestraszycach należy do cennych zabytków przyrody, kultury naszego kraju, jako obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. Powierzchnia Arboretum wynosi 25 ha, w tym 0,87 ha zajmują stawy, na jego terenie rośnie blisko cztery tysiące gatunków, form i ras roślin.

KONTAKT: Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, tel: 16 671 64 25

Więcej informacji na stronie: www.bolestraszyce.com.pl

ROZETA KARPACKA

PIJALNIA CZEKOLADY w Korczynie – Pijalnia Czekolady Mirosława Pelczara mieści się w samym centrum miasta i jest urządzona w stylu starej fabryki czekolady z lat 30-tych. To pierwsza tego typu pijalnia czekolady na Podkarpaciu i jedyna w takim stylu w Polsce. Pijalnia urzeka wspaniałym wystrojem. Pod sufitem znajdują się rury, które połączone z maszynami ustawionymi na podłodze pokazują, jaki proces musi przejść ziarno kakaowca zanim stanie się słodką czekoladą. Można podpatrzeć jak wygląda produkcja czekolady. Można zobaczyć tam jak po ścianie płynie czekolada, jak pracuje ogromna czekoladowa fontanna oraz tory, po których jeżdżą niewielkie pociągi wożące czekoladę. W pijalni można próbować różnych smaków czekolady pitnej, podawanej z dodatkami owoców, lody jak i wiele rodzajów czekolady. Niezwykłą propozycją jest limitowana seria wykonanych z czekolady kabos (owoc kakaowca) wypełniony w środku truflami. W niektórych produktach ukryte są „złote bilety”, które są kuponami rabatowymi, można również wybić pamiątkową monetę. 

KONTAKT: ul. Rynek 18, 38-420 Korczyna

Więcej informacji na stronie:  www. pijalnia.mpelczar.pl

ROZETA KARPACKA

DWORZEC KOLEJOWY w Brzozowie Brzozów znany jest z tego, że posiada dworzec kolejowy – a nigdy nie posiadał torów. Wokół tematu brzozowskiego dworca i linii kolejowej powstało wiele różnych opowieści. Jedna z nich mówi o tym, że plany doprowadzenia linii kolejowej powstały jeszcze przed pierwszą wojną światową w czasach zaboru austriackiego. Pierwsza wojna światowa podkreśliła całkowicie planowaną budowę linii kolejowej do Brzozowa. W 1937 roku rozpoczął działalność obywatelski komitet postulujący budowę linii olejowej, członkowie mieli usłyszeć od władz, że kolej będzie jeśli powstanie dworzec. Dworzec powstał, ale wybuch wojny, a później polityka PRL-u nie dotrzymała obietnic złożonych w poprzednim systemie. Prawda jest podobno inna, za budynek dworca uważa się niesłusznie przedwojenną żydowską karczmę.
Jest to okazała piętrowa murowana kamienica w ogrodzie nad Stobnicą, ze względu na swą architekturę, nie wiadomo przez kogo została zbudowana. Budowę ukończono w 1911 roku – taka data widnieje przy włazie na dach. Nie zachowały się żadne wcześniejsze dokumenty poza jednym, w którym odnotowano, że kamienicę kupił Jan Zorner. 

KONTAKT:

ROZETA KARPACKA

 

 

Realizacja: Obsługa-Medialna.pl