POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo do prywatności, a my je szanujemy. Poniżej opisujemy zasady do jakich BP Bieszczader stosuje się w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o swoich klientach.

Ochrona danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez BP Bieszczader, związanych w szczególności z:
1. procedurą odpowiedzi na zapytanie, rejestracji i zakupu oferty turystycznej,
2. realizacją zakupionej imprezy turystycznej objętej rezerwacją,
3. dodawaniem opinii na bieszczader.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu www.bieszczader.pl czyli BIESZCZADER sp. z o.o. z siedzibą w Mokre 54, 38-542 Rzepedź, posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa Podkarpackiego nr 252/17, NIP: 687 196 31 76, KRS 0000 657 650.

Udostępnianie informacji
W trakcie korzystania z zasobów naszego serwisu pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy informacje jedynie o liczbie osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystujemy mechanizm cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze Użytkownika. Pozwalają one witrynie internetowej na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia Państwa komputerów czy plików. Cookies wykorzystujemy, aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W celu sprawdzania liczby osób odwiedzających portal wykorzystujemy informacje przechowywane w logach serwerów, jednak adresami IP posługujemy się jedynie dla celów statystycznych.

Każdy Użytkownik ma prawo zablokować na swoim komputerze możliwość rozpoznania przez witryny internetowe plików cookies.

Przekazanie danych osobowych
W zależności od rodzaju wskazanej niżej procedury celem skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem portalu www.bieszczader.pl niezbędne jest podanie następujących danych:
1. zapytanie o ofertę w formularzu: imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu,
2. rezerwacja wycieczki 1-dniowej w terminarzu: imię i nazwisko oraz data urodzenia każdego z uczestników oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu przedstawiciela grupy.
3. dodawanie opinii w Księdze Gości: nazwa użytkownika i adres poczty elektronicznej.

Dane osobowe będą udostępnianie w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj. przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych, lokalnym lub międzynarodowym kontrahentom realizującym usługi na rzecz BIESZCZADER sp. z o.o.

Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tego samego dokumentu podróży.

Adres @-mail jest wykorzystywany do potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, czy podania szczegółów wycieczki. Natomiast imię, nazwisko i data urodzenia są przekazywane do T.U. UNIQA, a następnie wykasowywane z naszych komputerów.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane będą przechowywane / przetwarzane:
1. w przypadku grupy zorganizowanej to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej (tj. co do zasady do 6 lat od wykonania umowy)
2. w przypadku klientów indywidualnych uczestniczących w wycieczkach 1-dniowych to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania wycieczki, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, a następnie wykasowywane z Systemu Rezerwacji CRM oraz z naszych komputerów.

Zmiana danych
Użytkownicy w każdym czasie mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w bazie administrowanej przez BP Bieszczader. W tym celu użytkownik może zwrócić się z pisemną prośbą wysłaną drogą elektroniczną na adres: biuro@bieszczader.pl

lub tradycyjnie na adres:
BIESZCZADER sp. z o.o.
Mokre 54, 38-542 Rzepedź.

Naszym celem jest zapewnienie państwu 100% bezpieczeństwa z korzystania z naszego portalu oraz daleko posuniętej poufności powierzanych nam danych. Bo dla nas liczy się zaufanie!

Biuro Podróży BIESZCZADER - najlepsze wycieczki 1-dniowe, wycieczki po Bieszczadach, na Ukrainę, Węgry, Słowację i Rumunię!

Terminy wycieczki Wybierz dzień i zarezerwuj miejsca

Tagi:

Realizacja: Obsługa-Medialna.pl