POLITYKA PRYWATNOŚCI Biura Podróży Bieszczader

Mają Państwo prawo do prywatności, a my je szanujemy. Poniżej opisujemy zasady do jakich BP Bieszczader stosuje się w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o swoich klientach.

Ochrona danych osobowych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez BP Bieszczader, związanych w szczególności z:
1. procedurą odpowiedzi na zapytanie, rejestracji i zakupu oferty turystycznej,
2. realizacją zakupionej imprezy turystycznej objętej rezerwacją,
3. dodawaniem opinii na bieszczader.pl.

Serwis www.bieszczader.pl gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez Państwa w trakcie ww. procedur są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa.

Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu www.bieszczader.pl czyli Biuro Podróży Bieszczader z siedzibą w Mokre 54, 38-542 Rzepedź, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy 38-542 Zagórz, ul. 3-go Maja 2, NIP: 687-166-92-12, REGON: 371094746.

Udostępnianie informacji:
W trakcie korzystania z zasobów naszego serwisu pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy informacje jedynie o liczbie osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystujemy mechanizm cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze Użytkownika. Pozwalają one witrynie internetowej na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia Państwa komputerów czy plików. Cookies wykorzystujemy, aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W celu sprawdzania liczby osób odwiedzających portal wykorzystujemy informacje przechowywane w logach serwerów, jednak adresami IP posługujemy się jedynie dla celów statystycznych.

Każdy Użytkownik ma prawo zablokować na swoim komputerze możliwość rozpoznania przez witryny internetowe plików cookies.

Przekazanie danych osobowych:
W zależności od rodzaju wskazanej niżej procedury celem skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem portalu www.bieszczader.pl niezbędne jest podanie następujących danych:
1. zapytanie o ofertę w formularzu: imię i nazwisko, adres, @mail, numer telefonu
2. rezerwacja wycieczki 1-dniowej w terminarzu: imię i nazwisko oraz data urodzenia każdego z uczestników oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu przedstawiciela grupy
3. dodawanie opinii w Księdze Gości: nazwa użytkownika i adres @mail.

Adres @-mail jest wykorzystywany wyłącznie do potwierdzenia przyjęcia rezerwacji i podania szczegółów wycieczki. Nie wysyłamy reklam.
Imię, nazwisko i data urodzenia są przekazywane do T.U. AXA w celu ubezpieczenia, a następnie wykasowane z naszych komputerów.

Zmiana danych:
Klienci do czasu posiadania przez BP Bieszczader danych – czyli do dnia realizacji imprezy turystycznej – mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w bazie administrowanej przez BP Bieszczader. W tym celu użytkownik może zwrócić się z pisemną prośbą wysłaną drogą elektroniczną na adres: biuro@bieszczader.pl

lub tradycyjnie na adres: Biuro Podróży BIESZCZADER, Mokre 54, 38-542 Rzepedź.

Naszym celem jest zapewnienie państwu 100% bezpieczeństwa w korzystaniu z naszego portalu oraz daleko posuniętej poufności powierzanych nam danych. Bo dla nas liczy się zaufanie i niezapomniane wrażenia z wycieczek!

Biuro Podróży BIESZCZADER - najlepsze wycieczki 1-dniowe, wycieczki po Bieszczadach, na Ukrainę, Węgry, Słowację i Rumunię!